MONOBLOK czy SPLIT, który rodzaj pompy wybrać?

Główny podział pomp ciepła na różne rodzaje następuje w oparciu o dolne źródło ciepła, z którego korzystają urządzenia. W ten sposób wyróżnić można powietrzne, gruntowe oraz wodne pompy ciepła. Różnica polega jednak nie tylko na tym, z jakiego źródła energii czerpią, lecz również na sposobie ich montażu. Właśnie ten czynnik zapewnił przewagę rynkową powietrznym pompom ciepła – w celu ich instalacji nie są potrzebne skomplikowane ani kosztowe prace ziemne (tak jak ma to miejsce w przypadku gruntowych pomp ciepła). To urządzenie, które można zamontować niemal wszędzie!

Dodatkowo, zakup i montaż powietrznej pompy ciepła jest obecnie najtańszy, a wydajność urządzeń w wyniku postępu technologicznego w ostatnich latach mocno wzrosła. Powietrzne pompy ciepła pracują efektywnie w szerokim zakresie temperatur od -25 do +45, niezależnie od warunków pogodowych.


Zalety pompy ciepła MONOBLOK?


Hermetycznie zamknięta i zaizolowana termicznie oraz akustycznie pompa ciepła MONOBLOK posiada sporo zalet. Zalicza się do nich:

 • Wysoką szczelność potwierdzoną testami (wszelkie rozszczelnienia powodują nieprawidłowości w działaniu pompy ciepła i jej mniejszą wydajność),

 • Łatwość montażu – jeden moduł, którego nie trzeba w żaden sposób łączyć rurkami ani napełniać czynnikiem chłodniczym, jest dużo prostszy do zamontowania. Nie trzeba również posiadać specjalistycznych uprawnień do wykonania instalacji tego rodzaju pompy ciepła,

 • Brak corocznych serwisów w celu kontroli szczelności oraz prowadzenia karty urządzenia,

 • Wyizolowanie termiczne i akustyczne sprawia, że są stosunkowo ciche podczas pracy,

 • Bardzo niskie ryzyko pojawienia się błędu instalatorskiego.

Wady pompy ciepła MONOBLOK

 • Koszt zakupu i montażu tego rodzaju pomp ciepła jest wyższy niż pomp ciepła typu SPLIT,

 • Istnieje ryzyko strat ciepła, szczególnie w przypadku zewnętrznych pomp ciepła MONOBLOK.

Pompa ciepła typu SPLIT

Pompa ciepła typu SPLIT złożona jest z dwóch modułów, które łączy się ze sobą specjalnym rurkami chłodniczymi. W pompie ciepła typu SPLIT wyróżnia się:

 • jednostkę zewnętrzną, która składa się z elementów odpowiedzialnych za procesy termodynamiczne: sprężarka, parownik, zawór rozprężny oraz wentylator,

 • jednostkę wewnętrzna składającą się z skraplacza, pompy obiegowej oraz elementów zabezpieczających.

W przypadku pomp ciepła typu SPLIT bardzo duże znaczenie ma odległość pomiędzy modułami, która powinna wynosić 3-10m. Dłuższa odległość skutkuje utrudnionym montażem pompy ciepła oraz jej mniejszą wydajnością.


Do montażu pompy ciepła SPLIT potrzebne jest również posiadanie odpowiednich uprawnień. W tym przypadku należy także pamiętać o posiadaniu karty produktu i przeprowadzaniu regularnych kontroli szczelności przez certyfikowanego specjalistę.


Zalety pompy ciepła SPLIT

 • Niższe koszty zakupu i montażu urządzenia niż w przypadku pompy ciepła MONOBLOK,

 • Niemal zerowe straty ciepła.

Wady pompy ciepła SPLIT

 • Ryzyko błędu instalatorskiego, który wpłynie na szczelność systemu, a tym samym na wydajność i żywotność pompy ciepła,

 • Obowiązek okresowych kontroli szczelności oraz prowadzenia karty urządzenia,

 • Trudny montaż urządzenia, który może być wykonany wyłącznie przez certyfikowanych specjalistów,

 • Zależność sprawności urządzenia od odległości jednostki zewnętrznej od jednostki wewnętrznej oraz od sposobu przeprowadzenia rurek chłodniczych,

 • Konieczność wyznaczenia miejsca do montażu modułu zewnętrznego, wewnętrznego, jak i ich połączenia.Pompa ciepła MONOBLOK a pompa ciepła SPLIT – jakie są między nimi różnice?


W podjęciu decyzji o wyborze powietrzna pompa ciepła MONOBLOK czy SPLIT z całą pewnością ułatwieniem będzie poznanie sposobów ich konstrukcji, a także zalet oraz wad obu rozwiązań.


Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zarówno powietrzna pompa ciepła SPLIT, jak i powietrzna pompa ciepła MONOBLOK opierają swoje działanie na tej samej zasadzie. Pobierają one energię cieplną z zewnątrz budynku – z powietrza atmosferycznego, a następnie w wyniku różnych procesów termodynamicznych działających na czynnik chłodniczy, który podlega sprężaniu i rozprężaniu, ciepło kierowane jest do instalacji grzewczych. Oba rodzaje mogą również służyć do chłodzenia pomieszczeń, a także do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Różnica pomiędzy pompami SPLIT i MONOBLOK widoczna jest sposobie ich budowy.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie