Ile za Grunt ?

le można zarobić na dzierżawie ziemi pod farmę fotowoltaiczną?

Decydując się na dzierżawę gruntu wielu właścicieli nieużytków rolnych zadaje pytanie: „farma fotowoltaiczna – ile za hektar?” Od odpowiedzi na nie zależy bowiem opłacalność dzierżawy ziemi pod duże instalacje fotowoltaiczne.

Według szacunków za 1 hektar wydzierżawionej ziemi otrzymać można od 8 do 10 tysięcy złotych rocznie. Przekłada się to na średnie miesięczne dochody w wysokości około 750 zł lub więcej z tytułu dzierżawy 1 hektara działki.


Warto zaznaczyć, że są to dochody pasywne, czyli uzyskiwane stale bez dużego zaangażowania własnej pracy.


Dzierżawa działki pod farmę fotowoltaiczną wiąże się z uzyskiwaniem bardzo przyzwoitego, miesięcznego dochodu, szczególnie, gdy posiadamy sporej wielkości działkę. To również często zabezpieczenie na wiele lat do przodu, bowiem umowa z inwestorami jest podpisywana z reguły na bardzo długi okres czasu.


W momencie, gdy chcemy wydzierżawić działkę pod budowę farm fotowoltaicznych, powinniśmy także wziąć pod uwagę różne opłaty publiczno-prawne. Warto dodać do umowy zapis o tym, która ze stron będzie je ponosić, gdyż mogą one wpłynąć na uzyskiwane przez właściciel gruntu dochody.


Umowa dzierżawy gruntu pod instalację fotowoltaiczną – sprawdź zapisy!

Podpisanie umowy dzierżawy gruntu to konieczny punk, gdy chcemy wydzierżawić ziemię inwestorowi zainteresowanemu budową farmy fotowoltaicznej. W umowie powinno znaleźć się kilka ważnych punktów, które będą chronić interesy stron oraz gwarantować czytelność w sytuacjach spornych. Na co zatem zwrócić uwagę?

  • Przedmiot umowy – umowa o dzierżawie gruntu pod farmę fotowoltaiczną powinna dokładnie określać granice terenu, na którym może stać instalacja.

  • Obowiązki inwestora – w umowie w sposób jasny powinny zostać określone obowiązki inwestora. Duże znaczenie mają tutaj wszelkie kwestie dotyczące zobowiązań finansowych względem właściciela.

  • Obowiązki właściciela terenu – w umowie mogą pojawić się zapisy o konieczności przygotowania gruntu pod budowę instalacji lub jej utylizacji po zakończeniu trwania umowy.

  • Kary umowne – inwestorzy bardzo często zabezpieczają się karami finansowymi na wypadek, gdyby właściciel terenu nie wywiązywał się z umowy. Tego rodzaju zabezpieczenia można również zapisać na rzecz dzierżawiącego. Znajdą one zastosowanie np. w przypadku przedterminowego wycofania się z inwestycji przez inwestora lub rażącego naruszenia zapisów umowy.

  • Zapisy dotyczące opłat publiczno-prawnych – warto doprecyzować, która ze stron odpowiada za ich pokrycie.

Im bardziej szczegółowa umowa, tym mniejsze ryzyko, że w sytuacji spornej nie będzie wiadomo, która ze stron ponosi odpowiedzialność. Prawnicy inwestora z całą pewnością zadbają o jego dobro, dlatego umowę dzierżawy właściciel gruntu powinien skonsultować ze specjalistami. Konsultacja z prawnikami to dobry sposób na zabezpieczenie własnych interesów.


Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną – czy to się opłaca?

Fotowoltaika to rozwiązanie, które zapewnia oszczędności dla gospodarstw domowych, dla firm oraz dla rolnictwa. Obecnie może ona również stanowić dobry sposób na zapewnienie zysków poprzez sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej.

Na budowie farm fotowoltaicznych zyskać mogą jednak nie tylko inwestorzy, którzy chcą odsprzedawać energię elektryczną. Korzystna finansowo jest również dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, która właścicielom daje możliwość otrzymywania stałego, pewnego dochodu. I to z reguły na obszarach, które i tak nie byłyby w żaden inny sposób wykorzystywane.


Dzierżawiąc grunt pod instalację fotowoltaiczną początkowo niezbędne jest dokonanie kilku formalności, w tym konieczność sprawdzenia i podpisania umowy, a niekiedy również odpowiedniego przygotowania gruntu, jednakże przez kolejne lata stanowi dobre, stabilne źródło finansowe.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie